Historie

Het verhaal van KV Hilversum

Onze vereniging is opgericht op 5 juli 1957 door Arnold Scholten. Er waren toen nog 4 andere korfbalverenigingen actief in Hilversum. Dit waren Zwaluwen, Excelsior, Altius en, minder bekend, Climax. En daar kwam dus de Korfbalvereniging Hilversum bij. De wedstrijden werden gespeeld op het veld van voetbalvereniging Bloemenkwartier aan de Raaweg te Hilversum. Omkleden gebeurde in een houten keet en wassen of douchen behoorde niet tot de mogelijkheden.

In november 1959 werd er voor onze aspiranten een nieuwe locatie gevonden. Zij gingen spelen op het terrein van de speeltuinvereniging “Erfgooierskwartier” aan de Erfgooiersstraat. De senioren volgden in november 1964. 5 jaar later dus. Er was inmiddels een hechte band met de speeltuinvereniging ontstaan. Het veld was echter in erbarmelijke staat en dat had meer dan eens een ontwricht enkeltje tot gevolg.

In 1966 werd met de gemeente een regeling getroffen. Het veld zou worden geëgaliseerd en de senioren konden voor 10 maanden terecht op het gemeentelijke sportpark, terwijl de jeugd bij de wielervereniging “de Adelaar” werd
ondergebracht. Zo konden we aan onze competitieverplichtingen blijven voldoen. Toen we terug konden lag het veld erbij als een biljartlaken. We kregen eigen kleedkamers, achter het “speeltuingebouwtje”. Deze werden door de eigen leden gerealiseerd. We waren er op vooruit gegaan want wassen (met koud water) na de wedstrijd of training behoorde nu tot de mogelijkheden. En niet te vergeten een piepklein keukentje van waaruit Mw. Ruijzendaal jarenlang haar kroketjes en frikadellen verkocht. Op 14 maart 1973 werd onze vereniging koninklijk goedgekeurd onder nummer 126.

Sportpark Crailoo

Omdat we niet eeuwig te gast konden zijn bij de speeltuinvereniging werd nagedacht over een nieuwe, “eigen”, locatie. Vele acties zijn opgezet om aan voldoende eigen geld te komen en op 16 september 1978 was het zover. De KVH ging voor de derde keer verhuizen. Ditmaal naar het nieuwe sportcomplex “Crailoo” aan het einde van de Erfgooiersstraat. Dat dit gevierd is met een geweldig feest, mag duidelijk zijn. Het bleek een goede tijd voor de vereniging en in 1981 moest er al verbouwd worden. Ons onderkomen werd uitgebreid met een materialenhok. Voor alle palen, korven en ballen.

Een jaar later werd het 25-jarig bestaan gevierd. Ook dit keer was het dus feest. Groot feest, kan je wel zeggen, waarbij velen de weg naar onze clubhuis wisten te vinden. In 1997 werd het 40-jarig bestaan gevierd. In een grote
feesttent werd ook toen weer een grandioos feest gevierd waarbij opnieuw vele oud-leden zich lieten zien. Heerlijk al die verhalen uit de begintijd.

Op sportcomplex Crailoo, in de volksmond “de Vallei” genoemd, waren we omringd door voetbalclubs, die echter één voor één verdwenen door verhuizing, fusies of gewoon ophielden te bestaan. En hoewel ook wij wel eens moeilijke tijden doorgemaakt hebben, met teruglopende ledentallen en gebrek aan jeugd bleken er toch altijd weer krachten te zijn die ons door deze perioden heen hielpen.

Nieuw clubhuis

En…. waar de één ophoudt te bestaan, zien andere hun kansen. Zo ook in de vallei. Op de niet langer benutte voetbalvelden zag je dagelijks tientallen golfers van de golfclub “’t Spandersbosch” lopen. Ook voor het Goois Natuur Reservaat (GNR), eigenaar van de vallei kwam een lang gekoesterde wens steeds duidelijker in ‘t beeld, nl. de bouw van een ecoduct waarbij meerdere natuurgebieden in het Gooi met elkaar verbonden worden. En zowel voor de golfers als het GNR zaten wij korfballers een beetje in de weg.

Er is in die tijd veel gelobbyd, vergadert en anderszins overleg gepleegd. Het resultaat was dat, met veel steun van het GNR en in goed overleg met de andere sportverenigingen de korfbalvereniging Hilversum voor een vierde keer ging verhuizen. Nu naar het begin van de vallei, lekker dicht bij de Erfgooiersstraat en dus ook dicht bij de aangrenzende woonwijk.

Onze huidige locatie dus. Na een jaar bouwen, waarbij de inzet en het enthousiasme van vele leden hartverwarmend en bewonderenswaardig was, hebben we ons nieuwe, schitterende clubhuis op 14 oktober 2005 met een, opnieuw grandioos, feest geopend. De opening werd verricht door de heer de Korte, rentmeester van het GNR, aan wie de vereniging veel te danken heeft.
Sinds de bouw van het clubhuis zijn er inmiddels alweer bijna 2 decennia verstreken. In deze periode is de korfbalvereniging langzaam meer een omni-vereniging geworden met heden ten dage nog één korfbalteam dat breedte korfbal speelt. De vereniging kan steunen op een constant aantal leden met veel inzet voor de vereniging en een financieel gezonde vereniging waardoor KV Hilversum nog steeds bestaansrecht heeft.